373/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
ikona P
Číslo předpisu 373/2004 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 6. 2004
Rozeslán dne 21. 6. 2004
Platnost od 21. 6. 2004
Účinnost od 1. 8. 2004
Platnost do 29. 5. 2006
Provádí předpis 353/1999 Sb.
Zrušen předpisem 59/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem životního prostředí stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření, jimiž jsou
a) režimová opatření,
b) fyzická ostraha a
c) technické prostředky.
Účinnost 1.8.2004.