152/1994 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 152/1994 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 6. 1994
Rozeslán dne 20. 7. 1994
Platnost od 20. 7. 1994
Účinnost od 20. 7. 1994
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 367/1990 Sb., 418/1990 Sb., 298/1992 Sb.
Novelizován předpisem 247/1995 Sb., 273/2001 Sb., 491/2001 Sb., 22/2004 Sb.
Prováděn předpisem 166/1994 Sb., 173/1994 Sb., 184/1994 Sb., 173/1998 Sb.