58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 58/2014 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 7. 4. 2014
Novelizuje předpis 247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 62/2003 Sb., 22/2004 Sb., 118/2010 Sb., 275/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • §1 včetně poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
 • §5, §6, §9, §12, §15, §22, §23, §24, §26, §28, §29, §33, §36 (změny),
 • §40 "Ukončení hlasování" včetně nadpisu - nové znění,
 • §42, §45 (změny),
 • §46 se včetně nadpisu zrušuje,
 • §48, §49, §25, §59, §64 (změny).

 • Změna v §2, §12, §32 a §61 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §11 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §12 a §22 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §12 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/2012 Sb.
 • Změna v §4, §5, §8, §22 a §23 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.