196/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
ikona P
Číslo předpisu 196/2017 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2017
Rozeslán dne 10. 7. 2017
Platnost od 10. 7. 2017
Účinnost od 25. 7. 2017
Novelizuje předpis 527/1990 Sb., 529/1991 Sb., 478/1992 Sb., 207/2000 Sb., 452/2001 Sb., 441/2003 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy.
Změny:

  • Nové znění §64 „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
  • V zákoně č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §16a „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.
  • V zákoně č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §20b „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.
  • Změna zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, §41 „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu - nové znění.
  • V zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §13a „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.
  • V zákoně č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů se vkládá nový §45a „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu.