72/1983 Sb. - O státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) - úplné znění zákona č. 95/63 Sb.
Číslo předpisu 72/1983 Sb.
Částka 15
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 4. 12. 1963
Rozeslán dne 13. 7. 1983
Platnost od 13. 7. 1983
Účinnost od 1. 4. 1983
Platnost do 31. 12. 1992
Úplné znění pr. př. 95/1963 Sb.
Zrušen předpisem 264/1992 Sb.