134/1982 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
ikona P
Číslo předpisu 134/1982 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 10. 11. 1982
Rozeslán dne 22. 11. 1982
Platnost od 22. 11. 1982
Účinnost od 1. 4. 1983
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 95/1963 Sb.
Zrušen předpisem 264/1992 Sb.