514/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 514/2005 Sb.
Částka 177
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 2 nabývá účinnosti dne 1.7.2006.
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

  • Změny jsou provedeny v ustanovení §2 odst. 1 (Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin).
  • V bodu 2 novely jsou tyto tarify stanoveny vyššími částkami (s účinností od 1.7.2006).

Účinnost změn dnem 1.1.2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2006.