296/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/63 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 296/2001 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 7. 2001
Rozeslán dne 15. 8. 2001
Platnost od 15. 8. 2001
Účinnost od 15. 8. 2001
Platnost do 31. 3. 2004
Novelizuje předpis 103/1963 Sb.
Provádí předpis 102/1963 Sb.
Zrušen předpisem 99/2004 Sb.