452/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 452/2009 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 11. 2009
Rozeslán dne 22. 12. 2009
Platnost od 22. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Změny:

  • v §4 písm. c) se slova "který je poživatelem částečného invalidního důchodu," nahrazují slovy "který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,".
  • v §4 písm. d) se slova "který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod." nahrazují slovy "který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.".

Účinnost změn 1.1.2010.