204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 204/2014 Sb.
Částka 86
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 9. 2014
Rozeslán dne 26. 9. 2014
Platnost od 26. 9. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Změny v ustanoveních:

  • v §2 se číslo "50,60" nahrazuje číslem "55" a číslo "8 500" se nahrazuje číslem "9 200",
  • v §3 odstavec 1 zní:
    "(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 55,00 9 200
2. 60,70 10 200
3. 67,00 11 200
4. 74,00 12 400
5. 81,70 13 700
6. 90,20 15 100
7. 99,60 16 700
8. 110,00 18 400.".
  • v §5 odst. 2 se slovo "sazba" nahrazuje slovy "měsíční sazby",
  • na konci textu §7 se doplňují slova "a §5 odst. 1".