246/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 246/2012 Sb.
Částka 84
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 13. 6. 2012
Rozeslán dne 13. 7. 2012
Platnost od 13. 7. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 písmeno a) zní:
    "a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,".
  • §4 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2013.