337/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 337/2016 Sb.
Částka 132
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 10. 2016
Rozeslán dne 18. 10. 2016
Platnost od 18. 10. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé čl. II body 7 a 13 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 567/2006 Sb., 589/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády:

 1. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, a
 2. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Změny:

 • Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §7 (změny),
  • v příloze v části II (změny).
 • Změna nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 27 - nové znění,
  • §2 (další změny),
  • bod 7.změny s účinností od 1.1.2018
   • v §2 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje, dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g),
  • §3 (změny),
  • §9a se zrušuje,
  • v části druhé hlavě I se za díl 3 doplňuje díl 4 „Odměna za dobu čekání mezi spoji“ (§9a) včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28,
  • v části druhé se vkládá nová hlava VI „ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU V LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ“ (§19a až §19b) včetně nadpisu,
  • dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX,
  • bod 13.změny s účinností od 1.1.2018
   • v části druhé se hlava IX (§25 až §27) včetně nadpisu zrušuje,
  • §28 (změny).