249/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ikona P
Číslo předpisu 249/2007 Sb.
Částka 82
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 8. 2007
Rozeslán dne 3. 10. 2007
Platnost od 3. 10. 2007
Účinnost od 1. 11. 2007
Novelizuje předpis 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Změny:

  • v §6 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova ", Mycobacterium tuberculosis",
  • v §6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
    "k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.".

Účinnost změn 1.11.2007.