513/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 513/2005 Sb.
Částka 177
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2005
Rozeslán dne 28. 12. 2005
Platnost od 28. 12. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dne 1.7.2006.
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 303/1995 Sb.
Zrušen předpisem 567/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
Změny:

  • v §2 odst. 1 písm. a) se částka "42,50 Kč" nahrazuje částkou "44,70 Kč",
  • v §2 odst. 1 písm. b) se částka "7 185 Kč" nahrazuje částkou "7 570 Kč",
  • bod 3. - účinnost změn 1.7.2006
    v §2 odst. 1 písm. a) se částka "44,70 Kč" nahrazuje částkou "48,10 Kč",
  • bod 4. - účinnost změn 1.7.2006
    v §2 odst. 1 písm. b) se částka "7 570 Kč" nahrazuje částkou "7 955 Kč".

Účinnost změn dnem 1.1.2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2006.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.