306/2015 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ikona P
Číslo předpisu 306/2015 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2015
Rozeslán dne 25. 11. 2015
Platnost od 25. 11. 2015
Účinnost od 1. 12. 2015
Poznámka k účinnosti Příloha č. 2 nabývá účinnosti 1.1.2016 a Příloha č. 3 pozbývá platnosti 1.1.2016.
Platnost do 31. 12. 2020
Ruší předpis 435/2012 Sb., 374/2013 Sb., 241/2014 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 383/2016 Sb., 386/2017 Sb., 258/2018 Sb., 307/2019 Sb.
Zrušen předpisem 480/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví

  1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
  2. vzory kupónů prokazujících úhradu časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
  3. způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.

§7 - Přechodné ustanovení
§8 - Zrušovací ustanovení