386/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 386/2017 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 11. 2017
Rozeslán dne 29. 11. 2017
Platnost od 29. 11. 2017
Účinnost od 1. 12. 2017
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7, které nabývá účinnosti 1.1.2018.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 306/2015 Sb.
Zrušen předpisem 480/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.

Změny v ustanoveních:

  • §3 (změny),
  • příloha č. 1 - nové znění,
  • bod 7. - účinnost od 1.1.2018
    • příloha č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení