480/2020 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ikona P
Číslo předpisu 480/2020 Sb.
Částka 195
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 11. 2020
Rozeslán dne 27. 11. 2020
Platnost od 27. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Ruší předpis 306/2015 Sb., 383/2016 Sb., 386/2017 Sb., 258/2018 Sb., 307/2019 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 510/2021 Sb., 367/2022 Sb., 35/2024 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví

a) způsob zaznamenání údajů o provedení úhrady časového poplatku v evidenci vozidel v systému časového zpoplatnění a náležitosti a způsob předání potvrzení o úhradě časového poplatku osobě, která úhradu provedla,

b) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku.

§6 - Přechodné ustanovení

§7 - Zrušovací ustanovení