383/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ikona P
Číslo předpisu 383/2016 Sb.
Částka 154
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 11. 2016
Rozeslán dne 30. 11. 2016
Platnost od 30. 11. 2016
Účinnost od 1. 12. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bod 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2017.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 306/2015 Sb.
Zrušen předpisem 480/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.
Změny v ustanoveních:

  • §3, §6 (změny),
  • Příloha č. 1 „Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku“ včetně nadpisu - nové znění,
  • bod 6.změna s účinností od 1.1.2017
    • Příloha č. 2 „Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku“ včetně nadpisu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení