435/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
ikona P
Číslo předpisu 435/2012 Sb.
Částka 158
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2012
Rozeslán dne 7. 12. 2012
Platnost od 7. 12. 2012
Účinnost od 7. 12. 2012
Platnost do 30. 11. 2015
Novelizuje předpis 527/2006 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.
Novelizován předpisem 374/2013 Sb., 241/2014 Sb.
Zrušen předpisem 306/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a změna vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva dopravy stanoví:

  1. pozemní komunikace, jejichž užití podléhá časovému poplatku,
  2. vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku, způsob jejich vyplňování a evidence,
  3. způsob umístění kupónů prokazujících úhradu časového poplatku ve vozidle.

§9 - Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2012 vydaných podle dosavadních právních předpisů není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2013 a u kupónů s platností na 1 měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2013.

Účinnost 7.12.2012.

Změna vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Změny v ustanoveních:

  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části první se hlava II (§3 až §9) včetně nadpisu zrušuje,
  • Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Účinnost změn 7.12.2012.