307/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 307/2019 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 11. 2019
Rozeslán dne 20. 11. 2019
Platnost od 20. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1.1.2020.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 306/2015 Sb.
Zrušen předpisem 480/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

Změny v ustanoveních:

  • §3 (změny),
  • příloha č. 1 - nové znění,
  • bod 5. - účinnost od 1.1.2020
    • příloha č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení