258/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 258/2018 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 11. 2018
Rozeslán dne 15. 11. 2018
Platnost od 15. 11. 2018
Účinnost od 1. 12. 2018
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.12.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti 1.1.2019.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 306/2015 Sb.
Zrušen předpisem 480/2020 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

Změny v ustanoveních:

  • §3 (změny),
  • příloha č. 1 - nové znění,
  • body 5. - účinnost od 1.1.2019
    • příloha č. 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení