ikona Pikona R
Zrušený - 379/2005 Sb. - Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
379/2005 Sb. - Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 379/2005 Sb.
Částka 133
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 8. 2005
Rozeslán dne 1. 10. 2005
Platnost od 1. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první §4, 5, §11 odst. 1 a §12 odst. 2 nabývají účinnosti dne 1.7.2006, ustanovení části páté nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Platnost do 30. 5. 2017
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 200/1990 Sb., 132/2000 Sb., 320/2002 Sb., 353/2003 Sb.
Ruší předpis 37/1989 Sb., 187/1989 Sb.
Novelizován předpisem 225/2006 Sb., 274/2008 Sb., 305/2009 Sb., 375/2011 Sb., 247/2014 Sb., 250/2016 Sb.
Zrušen předpisem 65/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon stanoví

  1. opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami,
  2. opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu,
  3. působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek.

Změny souvisejících zákonů:

  • V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se část třicátá třetí zrušuje.
  • V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona pozdějších předpisů se část třicátá druhá zrušuje.
  • Změna v §30 a §86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §107 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kde se na začátek odstavce 5 vkládá věta "Jednotkové balení cigaret musí obsahovat nejméně 20 kusů cigaret.".
    Účinnost této změny - 1.1.2007.
  • Změna v bodě 13 přílohy zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kde se věta druhá zrušuje.

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou části první §4, §5, §11 odst. 1 a §12 odst. 2, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006, a s výjimkou části páté (změna zákona č. 353/2003 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zrušují se s účinností od 1.1.2006:

1. Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
2. Zákon č. 190/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška č. 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.