ikona Pikona R
207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 207/2000 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 6. 2000
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 10. 2000
Poznámka k účinnosti §24 odst. 2 nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii.
Novelizuje předpis 527/1990 Sb.
Novelizován předpisem 474/2004 Sb., 501/2004 Sb., 59/2005 Sb., 221/2006 Sb., 303/2013 Sb., 183/2017 Sb., 196/2017 Sb., 261/2021 Sb.