ikona Pikona R
Zrušený - 180/2005 Sb. - Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
180/2005 Sb. - Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
ikona P
Číslo předpisu 180/2005 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 3. 2005
Rozeslán dne 5. 5. 2005
Platnost od 5. 5. 2005
Účinnost od 1. 8. 2005
Platnost do 29. 5. 2012
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 137/2010 Sb., 330/2010 Sb., 402/2010 Sb., 457/2011 Sb., 165/2012 Sb., 201/2012 Sb., 220/2012 Sb.
Prováděn předpisem 475/2005 Sb., 482/2005 Sb., 502/2005 Sb., 150/2007 Sb., 343/2008 Sb., 418/2010 Sb., 438/2010 Sb., 316/2011 Sb., 355/2012 Sb.
Zrušen předpisem 165/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

 1. Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství způsob podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a z důlního plynu z uzavřených dolů a výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené.
 2. 2. Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
  a) podpořit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"),
  b) zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,
  c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
  d) vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8% k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

Účinnost 1.8.2005.

Mění zákony:

 1. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a
 2. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Změny:

 • Změna v §2 a §4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3, §37, §40 (změny),
  • vkládá se nový §45a včetně poznámky pod čarou č. 21b,
  • §55 (změny).

Účinnost změn 1.8.2005.