150/2007 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
ikona P
Číslo předpisu 150/2007 Sb.
Částka 54
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Energetického regulačního úřadu
Přijat dne 19. 6. 2007
Rozeslán dne 28. 6. 2007
Platnost od 28. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Platnost do 24. 5. 2009
Ruší předpis 438/2001 Sb., 13/2003 Sb., 575/2004 Sb.
Provádí předpis 458/2000 Sb., 180/2005 Sb.
Zrušen předpisem 140/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a
  2. č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

Vyhláška Energetického regulačního úřadu stanoví způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.
  2. Vyhláška č. 13/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice.
  3. Vyhláška č. 575/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.

Účinnost 1.7.2007.