78/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
ikona P
Číslo předpisu 78/2016 Sb.
Částka 31
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 2. 2016
Rozeslán dne 17. 3. 2016
Platnost od 17. 3. 2016
Účinnost od 1. 4. 2016
Platnost do 14. 1. 2021
Novelizuje předpis 98/2007 Sb., 284/2011 Sb.
Ruší předpis 481/2000 Sb., 294/2001 Sb., 141/2002 Sb., 145/2003 Sb., 146/2003 Sb., 303/2005 Sb., 333/2009 Sb., 228/2010 Sb., 209/2013 Sb.
Zrušen předpisem 2/2021 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §2, §4 až §9, §11.

Čl. II - Přechodná ustanovení

Čl. III - Zrušovací ustanovení