145/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 145/2003 Sb.
Částka 56
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 4. 2003
Rozeslán dne 22. 5. 2003
Platnost od 22. 5. 2003
Účinnost od 22. 5. 2003
Platnost do 31. 3. 2016
Novelizuje předpis 481/2000 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.