294/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
ikona P
Číslo předpisu 294/2001 Sb.
Částka 111
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 7. 2001
Rozeslán dne 15. 8. 2001
Platnost od 15. 8. 2001
Účinnost od 15. 8. 2001
Platnost do 31. 3. 2016
Novelizuje předpis 481/2000 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.