98/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
ikona P
Číslo předpisu 98/2007 Sb.
Částka 39
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 4. 2007
Rozeslán dne 9. 5. 2007
Platnost od 9. 5. 2007
Účinnost od 9. 5. 2007
Novelizuje předpis 396/2001 Sb., 97/2002 Sb., 146/2003 Sb., 616/2004 Sb., 28/2006 Sb.
Novelizován předpisem 78/2016 Sb., 100/2016 Sb., 136/2018 Sb.
Anotace

Změna některých nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.
Změny:

  • Změna v §2 nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3 nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let, kde se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "nebo po splnění jiných podmínek k provedení stavby, vyžadovaných stavebním zákonem po 1. lednu 2007".
  • Změna v §3 a §6 nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
  • Změna v §3 nařízení vlády č. 616/2004 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3, §5 a §8 nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let.

Účinnost změn 9.5.2007.