146/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
ikona P
Číslo předpisu 146/2003 Sb.
Částka 56
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 4. 2003
Rozeslán dne 22. 5. 2003
Platnost od 22. 5. 2003
Účinnost od 22. 5. 2003
Platnost do 31. 3. 2016
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 98/2007 Sb., 209/2013 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.