481/2000 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
ikona P
Číslo předpisu 481/2000 Sb.
Částka 140
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 12. 2000
Rozeslán dne 29. 12. 2000
Platnost od 29. 12. 2000
Účinnost od 29. 12. 2000
Platnost do 31. 3. 2016
Provádí předpis 211/2000 Sb.
Novelizován předpisem 294/2001 Sb., 141/2002 Sb., 145/2003 Sb., 303/2005 Sb., 209/2013 Sb.
Zrušen předpisem 78/2016 Sb.