187/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 187/2012 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 28. 5. 2012
Rozeslán dne 12. 6. 2012
Platnost od 12. 6. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Platnost do 4. 3. 2014
Novelizuje předpis 123/2007 Sb.
Zrušen předpisem 23/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.

Změny v ustanoveních:

  • §182 (změna),
  • §201 doplňuje se odstavec 3,
  • vkládá se nový §215a "Informace o transakcích uvnitř skupiny" včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §215b "Informace o strukturálních změnách" včetně nadpisu,
  • Příloha č. 1 (změny).

Účinnost změn 1.7.2012.