89/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 89/2011 Sb.
Částka 33
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 16. 3. 2011
Rozeslán dne 1. 4. 2011
Platnost od 1. 4. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Platnost do 4. 3. 2014
Novelizuje předpis 123/2007 Sb.
Zrušen předpisem 23/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §3 (změny),
  • v části páté se vkládá nová hlava II "PRAVIDLA PRO PŘEVOD RIZIK" (§189b až §189e), včetně nadpisů.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Ustanovení §189b až 189e vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se vztahují na sekuritizace, které se uskuteční ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
  2. Od 1. ledna 2015 se ustanovení §189b až 189e vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, vztahují i na sekuritizace, které se uskutečnily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky dojde u těchto sekuritizací k doplnění podkladových expozic nebo k jejich nahrazení novými podkladovými expozicemi.

Účinnost změn 1.4.2011.