282/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
ikona P
Číslo předpisu 282/2008 Sb.
Částka 95
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška České národní banky
Přijat dne 1. 8. 2008
Rozeslán dne 15. 8. 2008
Platnost od 15. 8. 2008
Účinnost od 1. 9. 2008
Platnost do 4. 3. 2014
Novelizuje předpis 123/2007 Sb.
Zrušen předpisem 23/2014 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
Změny v ustanoveních:

  • §2, §38, §65, §73, §103, §109, §110, §128, §139 (změny),
  • §140 - nové znění,
  • §148, §150, §181, §187, §197 (změny),
  • příloze č. 1, č. 4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 25a - nové znění,
  • v příloze č. 8, č. 10 až č. 13, č. 15, č. 16, č. 18 až č. 22, č. 24, č. 25, č. 27, č. 30 a č. 32 (změny).

Účinnost změn 1.9.2008.