68/1979 Sb. - Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
ikona P
Číslo předpisu 68/1979 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 20. 6. 1979
Rozeslán dne 4. 7. 1979
Platnost od 4. 7. 1979
Účinnost od 1. 1. 1980
Platnost do 31. 7. 1994
Novelizuje předpis 145/1956 Ú.l.
Ruší předpis 57/1950 Sb., 36/1951 Sb., 160/1952 Ú.l., 129/1962 Sb., 144/1965 Sb., 146/1968 Sb., 54/1973 Sb., 59/1974 Sb.
Novelizován předpisem 49/1982 Sb., 118/1990 Sb., 367/1990 Sb., 425/1990 Sb.
Prováděn předpisem 122/1979 Sb., 123/1979 Sb., 58/1980 Sb., 139/1980 Sb., 9/1984 Sb.
Zrušen předpisem 111/1994 Sb.