60/1961 Sb. - Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
ikona P
Číslo předpisu 60/1961 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 26. 6. 1961
Rozeslán dne 1. 7. 1961
Platnost od 1. 7. 1961
Účinnost od 1. 7. 1961
Platnost do 30. 6. 1990
Novelizuje předpis 54/1953 Sb., 57/1955 Sb., 141/1960 Sb.
Ruší předpis 88/1950 Sb., 89/1950 Sb., 119/1950 Sb., 102/1953 Sb., 198/1954 Ú.l., 273/1956 Ú.l., 14/1957 Sb., 65/1957 Sb.
Novelizován předpisem 71/1967 Sb., 150/1969 Sb., 44/1974 Sb., 50/1976 Sb., 153/1979 Sb., 49/1982 Sb., 137/1982 Sb., 133/1985 Sb., 65/1986 Sb., 20/1987 Sb., 87/1987 Sb.
Prováděn předpisem 61/1961 Sb., 58/1965 Sb.
Zrušen předpisem 200/1990 Sb.