127/1981 Sb. - Zákon o vnitřním obchodě
ikona P
Číslo předpisu 127/1981 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 17. 12. 1981
Rozeslán dne 29. 12. 1981
Platnost od 29. 12. 1981
Účinnost od 1. 4. 1982
Platnost do 31. 12. 1991
Pr. př. je v úplném znění 142/1988 Sb.
Ruší předpis 160/1949 Sb., 218/1954 Ú.l., 177/1956 Ú.l., 13/1968 Sb.
Novelizován předpisem 137/1982 Sb., 116/1988 Sb., 127/1990 Sb., 200/1990 Sb.
Prováděn předpisem 93/1982 Sb., 111/1985 Sb., 162/1988 Sb., 33/1991 Sb., 224/1991 Sb.
Zrušen předpisem 570/1991 Sb.