ikona Pikona R
241/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/56 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předdpisů, zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
241/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/56 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předdpisů, zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 550/91 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 241/1994 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 12. 1994
Rozeslán dne 30. 12. 1994
Platnost od 30. 12. 1994
Účinnost od 1. 1. 1995
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 88/1968 Sb., 100/1988 Sb., 550/1991 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb.
Novelizován předpisem 134/1997 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb.