ikona Pikona R
247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 247/2014 Sb.
Částka 105
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2014
Rozeslán dne 14. 11. 2014
Platnost od 14. 11. 2014
Účinnost od 29. 11. 2014
Opraven předpisem REG 14114001
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 258/2000 Sb., 251/2005 Sb., 379/2005 Sb.
Novelizován předpisem 248/2014 Sb., 127/2015 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 329/2021 Sb., 407/2023 Sb.
Prováděn předpisem 281/2014 Sb., 350/2021 Sb., 437/2022 Sb., 445/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy.
Změna dalších zákonů:

 • Změna v §1 a §3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §23 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 75 - nové znění,
  • §50 (změny).
 • Změna v §8 a §15 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §24, §25, §35ba (změny),
  • vkládá se nový §35bb "Sleva za umístění dítěte" včetně nadpisu,
  • §35c, §38g, §38h, §38k, §38l (změny).

§31 - Přechodné ustanovení
Pokud účinnost tohoto zákona nastane v průběhu zdaňovacího období, vychází se pro výpočet slevy za umístění dítěte za toto zdaňovací období z výdajů za umístění dítěte za toto zdaňovací období.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014. (???!!!)

Naše poznámka:
Tento zákon je dalším kandidátem na zrušující nález Ústavního soudu, neboť podle oficiální (tištěné) verze Sbírky zákonů nabyl účinnosti o 74 dnů dříve, než byl publikován a o 22 dnů dříve, než byl vůbec přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
V tištěné verzi Sbírky zákonů se lze dočíst v záhlaví zákona:
"247
ZÁKON
ze dne 23. září 2014

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů"
a nakonec v ČÁSTI ŠESTÉ:
"§32
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014."

V souladu s ustanovením §3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv soudíme, že zákon č. 247/2014 Sb. může nabýt účinnosti nejdříve patnáctým dnem po vyhlášení, to je dnem 29.11.2014.
Je s podivem, že této závažné legislativní chyby si nevšimli ani prezidentovi právníci, když hodlal tento legislativní skvost vrátit Sněmovně.
K rozhodování Ústavního soudu v podobných věcech viz např. nález Ústavního soudu ze dne 12.11.2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13, který byl publikován pod č. 22/2014 Sb.