329/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 329/2021 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 8. 2021
Rozeslán dne 8. 9. 2021
Platnost od 8. 9. 2021
Účinnost od 1. 10. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 11 a ustanovení části první čl. II bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti 1.7.2022, a ustanovení části první čl. I bodů 13, 40, 41, 43 a 44, která nabývají účinnosti 1.10.2024.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 247/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Čl. II - Přechodná ustanovení - bod 4 a 5 účinnost 1.7.2022.

Změna §35bb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Čl. IV - Přechodná ustanovení.