127/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
ikona P
Číslo předpisu 127/2015 Sb.
Částka 55
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 5. 2015
Rozeslán dne 4. 6. 2015
Platnost od 4. 6. 2015
Účinnost od 4. 6. 2015
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 247/2014 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a
 2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny:

 • Změna zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 - nové znění,
  • §3 (změny),
  • v nadpisu §12, v §12, §16 odst. 4 písm. c), §22 odst. 2 písm. e) a §23 odst. 2 písm. e) se slova "škodu" nahrazují slovy "újmu",
  • §15, §19, §22, §23 (změny),
  • §25 se včetně nadpisu zrušuje.

 • Změny v §24, §35bb, §38k a §38l zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III - Přechodné ustanovení