ikona Pikona R
243/1992 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.

1 2
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2
243/1992 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 243/1992 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 15. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 29. 5. 1992
Novelizován předpisem 441/1992 Sb., 29/1996 Sb., 30/1996 Sb., 121/1996 Sb., 212/2000 Sb., 320/2002 Sb., 178/2006 Sb., 503/2012 Sb.