212/2000 Sb. - Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/92 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 212/2000 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 6. 2000
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 21. 7. 2000
Poznámka k účinnosti Část první nabývá účinnosti dnem 1.9.2000.
Novelizuje předpis 243/1992 Sb.
Novelizován předpisem 227/2002 Sb., 531/2006 Sb.
Prováděn předpisem 335/2001 Sb., 152/2002 Sb., 184/2003 Sb., 123/2004 Sb.