441/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 243/1992 Sb.,kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 441/1992 Sb.
Částka 88
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 25. 8. 1992
Rozeslán dne 18. 9. 1992
Platnost od 18. 9. 1992
Účinnost od 18. 9. 1992
Novelizuje předpis 243/1992 Sb.