29/1996 Sb. - Nález ÚS ČR ze dne 13.12.95 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/93 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/92 Sb., zákona č. 93/92 Sb. a zákona ČNR č. 39/93 Sb., a zákona ČNR č. 243/92 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/92 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 29/1996 Sb.
Částka 11
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 13. 12. 1995
Rozeslán dne 9. 2. 1996
Platnost od 9. 2. 1996
Účinnost od 9. 2. 1996
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 243/1992 Sb., 183/1993 Sb.