ikona Pikona R
85/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění zákona č. 10/93 Sb. a zákona č. 72/94 Sb., zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/92 Sb., zákona č. 35/93 Sb. a zákona č. 325/93 Sb., zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/93 Sb., zákona 42/94 Sb. a zákona č. 7/94 Sb., zákon č. 331/93 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 94 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., zákona č. 96/93 Sb., zákona č. 157/93 Sb., zákona č. 196/93 Sb., zákona č. 323/93 Sb. a zákona č. 42/94 Sb.

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
85/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/92 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, ve znění zákona č. 10/93 Sb. a zákona č. 72/94 Sb., zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/92 Sb., zákona č. 35/93 Sb. a zákona č. 325/93 Sb., zákon č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 18/93 Sb., zákona 42/94 Sb. a zákona č. 7/94 Sb., zákon č. 331/93 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 94 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., zákona č. 96/93 Sb., zákona č. 157/93 Sb., zákona č. 196/93 Sb., zákona č. 323/93 Sb. a zákona č. 42/94 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 85/1994 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 3. 1994
Rozeslán dne 17. 5. 1994
Platnost od 17. 5. 1994
Účinnost od 1. 6. 1994
Novelizuje předpis 531/1990 Sb., 337/1992 Sb., 357/1992 Sb., 368/1992 Sb., 586/1992 Sb., 10/1993 Sb., 331/1993 Sb.
Ruší předpis 105/1951 Sb., 138/1960 Sb., 570/1990 Sb., 522/1991 Sb., 411/1992 Sb., 98/1993 Sb.
Novelizován předpisem 635/2004 Sb., 281/2009 Sb., 456/2011 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.