105/1951 Sb. - Zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 105/1951 Sb.
Částka 50
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 20. 12. 1951
Rozeslán dne 27. 12. 1951
Platnost od 27. 12. 1951
Účinnost od 27. 12. 1951
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 16/1872 ř.z., 19/1890 ř.z., 235/1922 Sb., 172/1925 Sb., 207/1931 Sb., 30/1938 Sb., 47/1940 Sb., 436/1940 Sb., 113/1945 Sb., 32/1946 Sb., 92/1946 Sb., 225/1947 Sb., 82/1948 Sb., 268/1949 Sb.
Ruší předpis 401/1840 Sb.z.s., 17/1858 ř.z., 237/1858 ř.z., 225/1925 Sb., 114/1927 Sb., 177/1927 Sb., 2/1928 Sb., 206/1932 Sb., 340/1940 Sl.z., 458/1940 Sb., 79/1946 Sb.
Novelizován předpisem 138/1960 Sb.
Prováděn předpisem 9/1952 Sb., 60/1955 Sb., 160/1960 Sb., 115/1961 Sb., 146/1965 Sb., 138/1971 Sb., 162/1976 Sb., 231/1988 Sb., 570/1990 Sb., REG 912301, REG 914702
Zrušen předpisem 368/1992 Sb., 85/1994 Sb.