138/1960 Sb. - Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
ikona P
Číslo předpisu 138/1960 Sb.
Částka 56
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) zákonné opatření předsednictva NS
Přijat dne 14. 9. 1960
Rozeslán dne 28. 9. 1960
Platnost od 28. 9. 1960
Účinnost od 1. 1. 1961
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 105/1951 Sb.
Novelizován předpisem 164/1960 Sb.
Zrušen předpisem 368/1992 Sb., 85/1994 Sb.