ikona Pikona R
152/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/91 Sb., o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/94 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/65 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
152/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/91 Sb., o policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/94 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/65 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 152/1995 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 1995
Rozeslán dne 2. 8. 1995
Platnost od 2. 8. 1995
Účinnost od 1. 9. 1995
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o §27 písm. b), čl. I bodu 6, pokud jde o §45 a 45a, a čl. I bodu 10 nabývají účinnosti dne 1.1.1996.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 59/1965 Sb., 283/1991 Sb., 189/1994 Sb.
Novelizován předpisem 121/2008 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb.