ikona Pikona R
376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření

Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
376/2015 Sb. - Zákon o ukončení důchodového spoření
ikona P
Číslo předpisu 376/2015 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení §29 body 1, 3 a 5 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
Novelizuje předpis 399/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Ruší předpis 426/2011 Sb., 397/2012 Sb., 423/2012 Sb., 40/2013 Sb., 163/2015 Sb.
Provádí předpis 426/2011 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ukončení důchodového spoření.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a s tím související povinnosti penzijní společnosti, depozitáře důchodového fondu, správce pojistného na důchodové spoření, práva a povinnosti účastníka důchodového spoření a výkon dohledu.

§28 - Přechodná ustanovení
§29 - Zrušovací ustanovení

Účinnost dnem 1.1.2016, s výjimkou §29 bodů 1, 3 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2018.